بیو گرافی روحی شفیعی

جامعه شناس و نویسنده و مترجم

فارغ التحصیل زبان انگلیسی و علوم اجتماعی از دانشگاه تهران و مطالعات زنان از دانشگاه لندن.

روحی شفیعی قبل از انقلاب بم ت ۲۰ سال در سازمانهای مختلف در ایران در پست های مدیریت اشتغال داشت.

پس از انقلاب ۱۳۵۷ بکار ترجمه و نوشته روی اورد. برخی از آثار او به زبان فارسی از این قرارند:

۱- ترجمه دوران پرون در آرژانتین و دیکتاتوری او ( چاپ و انتشار در ایران)

۲- مبارزات زنان ویتنام در دوران اشغال ان کشور توسط امریکاییان (چاپ و انتشار در ایران)

۳- کودتای امریکا علیه سال ادور النده در شیلی در ۱۹۷۳.

۴- دروازه های تمدن بزرگ ۲۰۲۳ ( چاپ و انتشار توسط نشر نو گام لندن)

آثار منشر شده به زبان انگلیسی

۱- خاطرات شخصی ( ۱۹۹۷) Scent of Saffron ) بوی خوش زعفران، London

۲- قلب های انار Pomegranate Hearts(۲۰۰۷

Iranian Women, One Step Forward, Two Steps Backward-3

ترجمه از فارسی به انگلیسی

۱- پرندگان مهاجر ( Migrating Birds). ترجمه اشعار ژاله اصفهانی

۲- سروده های عاشقانه ( The Anthems of Love)

۳- مجموعه شعر به زبان انگلیسی. (In the Rose Garden0 در دست چاپ است.

۴- باز خوانی ۶ کتاب به زبان فارسی که عمدتا خاطرات زندان هستند.

۵- در حال حاضر کار روی تهیه یک انتولوژی از ۱۰ زن شاعر ایرانی و افغان خارج از ایران را با یاری دیگر فعالان شاعر در دست تهیه و انتشار دارد.

۶- باز خوانی ۳ کتاب به زبان انگلیسی برای انتشار در سایت انجمن نویسندگان در تبعید. ( Exile Writers Inkروحی شفیعی در بسیاری سازمانهای حامی حقوق بشر و سازمانهای زنان عضویت دارد و با تشکیل و یا شرکت در نشست ها و کنفرانس ها در بریتانیا و اروپا از شرایط زنان و دختران در ایران صحبت کرده است. او از ابتدای تاسیس نهاد نویسندگان در تیعید که اعضای آن نویسندگان و شاعران از سرایر جهان هستند عضویت داشته و ریاست این نهاد را بمدت دوسال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ بر عهده داشته است. او همچنین عضو هیت تحریریه نشریه ان لاین این نهاد است.

۷- در سال ۲۰۱۰ با همیاری تنی چند از فعالان اجتماعی ایتلاف بین المللی علیه خشونت در ایران ( ایکاوی) پایه گذاری کرد که بمدت ۱۰ سال با سازماندهی کنفرانس و نشست و هماهنگی با نهادهای مشابه فعالیت داشته است.

۸-در سال ۲۰۲۲ در تشکیل نهاد مبارزه علیه قتل های ناموسی در ایران مشارکت داشت و تا به امروز در هیت اجرایی آن فعالیت دارد.

۹- روحی شفیعی با عضویت در سازمان عفو بین الملل، انجمن بین المللی قلم، نهاد WLPF به کار در حوزه حقوق زنان در ایران و رفع تیعیض از انان ادامه میدهد.

۱۰ – روحی شفیعی عضو نهاد دیگری ( قهر نام) نیز هست. این نهاد به قربانیان جوان از زندان آزاد شده کمک های روانی و روان درمانی میرساند. روحی با نوشتن داستان تحت عنوان : داستانهای مادر بزرگ سعی دارد به این جوانان از نظر روحی کمک کند و آنان را به آینده امیدوار سازد.