.

نوشته ای از جف سبو از دانشگاه نیویورک

حیوان

نشر: مجله فلسفه، شماره 110،زمستان 2022

انسانها بیلیونها جاندار غیر انسان را در سال میکشندو این روند رو به افزایش است و خطری برای محیط زیست، تغییرات جوی و بروز پاندمیک های گوناگون دارد.

منطق رفتار ما در قبال حیوانات غیر انسان بر این استوار است که ما دارای منطق هستیم و دیگر جانداران فاقد آن. همچنین ما حیوانات را بدو دسته : اهلی و وحشی تقسیم میکنیم در حالی که همه حیوانات بشکلی اسیر ما هستند.

ما برای آنکه با حیوانات برخورد دیگری داشته باشیم باید روش برخورد خود را با آنها تغییر دهیم زیرا که آنها نیز علاقمندی ها، نیازها و نقاط ضعف خود را دارند و تلاش میکنند تا با محیطی که انسانها برای آنها افریده اند خود را تطبیق دهند.

انسانها در سال بیلیونها غیر انسان را برای اهداف گوناگون بقتل میرسانند: برای خوردن، استفاده در تحقیقات و غیره.

ما با تخریب محیط زیست موجب آن میشویم که حیوانات غیر انسان زندگی طبیعی نداشته و بسیاری بکلی از میان بروند. برخورد ما با حیوانات محیط زیست را در معرض خطر قرار میدهد که بر ما انسانها نیز تاثیر میگذارد. در زمان گسترش بیماریهای واگیر، سیل و آتش سوزی و دیگر بلایای محیط زیستی انسانها تنها قربانیان نیستند.بسیاری از حیوانات غیر انسان نیز در این میان از بین میروند.

این واقعیات برای ما این سوال را پیش میاورد که ما حیوانات را چگونه میبینیم؟

اول آنگکه نحوه صحبت کردن و فکر کردن در مورد حیوانات نبر نحوه برخورد با آنها تاثیر گذار است. زمانی که ما حیوانات را “کمتر” از انسان تصور کنیم به آنها آسیب میرسانیم و آنها را میکشیم. رفتار ما با حیوانات متاثر از تفکر ما نسبت به آنهاست.÷ ما باید شکل تفکر خود را نسبت به حیوانات تغییر دهیم.به آنها احترام بگذاریم و با آنها با شفقت رفتار کنیم. بخش گسترده ای از رفتار ما با حیوانات به نگرش ما با آنها که “کمتر” بحسابشان میاوریم برمیگردد ما انسان را دارای تفکر و عقلانیت در رفتار میدانیم که همیشه بر اساس منطق قضاوت. میکند در حالیکه چنین نیست و در بسیاری موارد رفتارهای ما بر اساس غریزه است، همانند دیگر حیوانات. قضاوت ما بر اساس درک ما از یک موضوع است و در این مورد با غیر انسانها یکی هستیم. بسیاری از غیر انسانها حساسیت و بیشتر دارند و عقلانی رفتار میکنند.

اگر 50 سال پیش کارشناسان معتقد بودند که غیر انسانها علاقه و توجه به چیزی ندارند، امروزه ما دریافته ایم که غیر انسانها بسیار پیچیده تر از آن هستند. حیوانات نیز درد، لذت،و بسیاری احساس های مشابه ما را تجربه میکنند.آنها قدرت آموختن، بخاطر سپردن، ارتباط برقرار کردن و حل مسایل را دارند. برای اصلاح اشتباهات در برخورد با حیوانات ما باید در شکل برخورد خود، تفکر در مورد آنها را تغییر دهیم. اما در همان حال باید بخاطر داشته باشیم که بین انسان و غیر انسان تفاوتهایی وجود دارد که ما باید با شناخت آنها و شناخت شیاهت ها با حیوانات برخورد کنیم. ما از حقوق انسانی صحبت میکنیم در حالیکه بسیاری انسانها از حقوق برابر محرومند. اما زمانی که ما به حقوق حیوانات فکر کنیم در مییابیم که حق آنها تا چه اندازه نادیده گرفته شده است. آیا زمان آن نرسیده است که ما به حقوق حیوانات نیز همانند حقوق انسانها فکر کنیم؟

q

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *