نویسنده: rouhi

پدر بزرگ مادری من، ابراهیم سعید ملقب به پی سپار از شاعران جوان کرمان در زمان خود بود که نامش در انتولوژی شاعران کرمان آمده است. از او یک قصیده طولانی در وصف عشق نا کام یک شاهزاده هندی به پسری از خانواده ای پایین تر و چند قطعه شعر دیگر در دفتر خاطرات مادرم بجای مانده است.

آریا معصومی

برنده جایزه شعر بنیاد ژاله اصفهانی تنهایی ات را گردن کسی نیانداز تنهای ات را گردن کسی نیانداز ماشین ها در حرکت اند زمین کماکان می چرخد خورشید هنوز تابان است جهان از حرکت...

اسماعیل خویی، شاعر آزاده ایران

بنا نداشتم که بخش اخبار این سایت شخصی را با یاد از دست رفته گان آغاز کنم. اما رفتن یکی از بزرگان شعر و ادب ایران مرا بر آن داشته که سخن آغازین بخش...

فاطمه صادقی

برنده جایزه شعر بنیاد ژاله اصفهانی ای زن ای زن اگر چه مورچه ها در گور از سینه تو شیر نمی خوردند یا بغض مرده توی گلویت را از پیکره به لانه نمی بردند...

بوی خوش زغفران

خاطرات دوران کودکی ، نو جوانی و بزرگسالی نویسنده است که در سال 1997 در لندن به زبان انگلیسی انتشار یافت.

در آستانه۴۰ ساله شدن مبارزات زنان و دختران ایران برای جامعه ای برابر و آزاد

در آستانه ۴۰ ساله شدن مبارزات زنان و دختران ایران برای جامعه ای برابر و آزاد، ما تعدادی از زنانی که در تظاهرات و اعتراضات ماه مارس پس از انقلاب شرکت داشتیم در نظر...