دسته: نوشته‌ها

در روز جهانی منع خشونت علیه زنان، شعری از استاد سخن، شفیعی کدکنی، تقدیم به مهسا، نیکا و همه نیکاهای وطنم.

اگر مردی بیا ایران و زن باش بیا ای دوست اینجا در وطن باش شریک رنج و شادی های من باش. زنان اینجا چو شیر شرزه کوشند. اگر مردی بیا اینجا و زن باش....

روز بین المللی منع خشونت علیه زنان بر زنان و دختران ایران که سربلند با قامتی رسا در برابر حکومت اسلامی ایستاده اند مبارک باد.

این روزها همه ما روزگاران سختی را میگذرانیم. روزهایی شناور در امید از آینده ای روشن پس از به گور سپرده شدن حکومت اسلامی و بیم از انکه چه بهایی را باید برای رسیدن...

زنان و خشونت های خیابانی در ایران

آزادی زنان  بمعنای ان است که زنان بتوانند در همه فضاها آزادانه همانند مردان حضور داشته باشند. در واقع آزادی زنان بدون حضور آزاد آنها در فضا های عمومی  سخنی بی پایه است. اما...

آیا ایران امروز را میشود با ایران چند ماه پیش از انقلاب 57 مقایسه کرد؟

برای نسل ما که آن انقلاب را زیستیم و در بطن آن حضور داشتیم شباهت های بسیاری بین شرایط کنونی ایران و آن روزهای ویرانگر وجود دارد. در عین حال تفاوت های بسیار نیز...

پدر بزرگ مادری من، ابراهیم سعید، ملقب به پی سپار شاعر جوانی بود که نامش در کتاب تذکره شاعران کرمان آمده است.

پس سپار در جوانی از میان رفت. از او در دفتر خاطرات مادرم چند شعر کوتاه و یک قصیده طولانی بر جای مانده است.

خشونت و تبعیض، پاره های جدانشدنی حکومت جمهوری اسلامی

خشونت و تبعیض ، پاره های جدانشدنی حکومت جمهوری اسلامی با عرص سلام خدمت خانمها و اقایان، صحبت امروز من در مورد خشونت در ایران است.  وقتی ما راجع به خشونت صحبت میکنیم منظورمان...

حجاب زنان، پرچمی که هرگز افراشته نشد

حجاب زنان، پرچمی که هرگز افراشته نشد روحی شفیعی سی و اندی سال میگذرد از ان روزی که ایت الله خمینی زنان را پرچمدار حکومتی کرد که رویای ان را در سر میپروراند. جکومتی...

جمهوری اسلامی ایران: ترویج خشونت علیه زنان

روحی شفیعی مقدّمه در ایران، قوانین و مجموعه مقرّرات حقوقی عمدتاً مبتنی بر تبعیضی جنسیتی است و بنابراین مبیّن مصالح و منافع زنان، که نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، نیست و از آنها...