می‏نشینم

مژگان ساغر

از هیت داوران جایزه شعر بنیاد ژاله اصفهانی

مینشینم

آن‏قدر به تو فکر می‏کنم

که مجبور شوی، 

آن‏قدر دوستت دارم

که چاره‏ ای… 

می‏نشینم

و عاشق‏ت می‏شوم

نه

تو

عاشق من نخواهی شد.

22

بايد بروم و

فراموش كنم

آن‏چه را كه به يادگار گذاشتی

دست بكشم

Mojgan Saghar

One of the judges at Jaleh Esfahani poetry prize, 2020-21

Translated by: Rouhi Shafii

I sit down and

Thinking of you

so much

seeking a way

to love you 

so much

To seek……

And fall in love with you

nor

You 

fall in love with me

I HAVE TO LEAVE

and forget

all you left

me as souvenir

مطالب مرتبط