کشتار فلسطینیان و اسراییلی ها را با هم محکوم کنیم

قتل و کشتار مردم بیگناه در همه شرایط عملی است غیر انسانی و محکوم است.

گروه بنیاد گرای حماس و دیگر بنیاد گرایان اسلامی با حمله ناگهانی به شهرک های اسراییلیان در مناطق اشغالی دهها نفر را کشته و زخمی کرده و تعدادی را نیز به گروگان گرفتند و با خود بردند. اینکه این حمله به تشویق حکومت اسلامی در ایران بوده است یا مقامات حماس تصمیم به خودکشی و کشتار گرفتند هنوز شاید روشن نباشد. انچه که روشن است نتایج عکس العمل بیرحمانه اسراییل است که نوار غزه را با بمبارانهای متعدد نابود کرد و بیش از دو میلیون فلسطینی را نیز سرگردان در همان منطقه تنگ بین دریا و مرزهای خود کرد.

ما بعنوان ایرانیانی که جنگ را تجربه کرده ایم میدانیم که جه وحشتی اکنون بر سرزمین های اشغالی حکم فرماست. ما که بعنوان ایرانی شرارت حکومت اسلامی بر سرزمین خود را تجربه کرده ایم میدانیم که آنها هنگام بخرانهای درونی حادثه آفرینی میکنند تا توجه جهانی را بسوی دیگر متمایل کنند. تا جهان غافل شود از آنچه در ایران میگذرد.

ما جنگ را با هر بهانه و با هر هدفی محکوم میکنیم و آرزوی ان ٔغ یم که روزی بیاید که منطقه خاور میانه از هرگونه بنیاد گرایی زدوده شود و مردمان ما روی صلح و آستی را بیابند و تجربه کنند.

مطالب مرتبط