سفر خانم النشیف به ایران

سفر معاون نهاد حقوق بشر سازمان ملل به ایران هم زمان است با سالگرد چهل و پنجمین سال حکومت اسلامی بر ایران است که پیامدهای فاجعه بار ان قابل توصیف نیست. سازمانها و نهادهای حقوق بشر و فعالان حقوق زنان و حقوق بشر در نامه های متعدد از خانم انشیف در خواست کرده اند که :

۱- از این سفر با توجه به شرایط ذکر شده خودداری کند و آن را به زمان دیگری موکول کند.

۲- در صورتی که ایشان باز هم تصمیم به این سفر گرفتند از ایشان درخواست شده است که :

۱- از پوشیدن حجاب خودداری نمایند زیرا که زنان ایران بمدت ۴۵ سال است که علیه حجاب اجباری مبارزه میکنند. در این راه زندانی شده اند. شکنجه و دهشتناک تر قربانی داده اند که نمونه آن مهسا/ژینا امینی بود که قتل او منجر به انقلاب زن-زندگی-ازادی شد.

۳- در مدتی که در ایران هستند درخواست کنند که با زندانیان زن به ویژه انها که در اعتراض به اعدامهای اخیر در اعتصاب غذا هستند ملاقات کنند.

۴- با خانواده های زندانیانی که بتازگی اعدام شده اند ملاقات کنند تا از زبان انها سرنوشت دردناک فرزندانشان را بشنوند.

شاید خانم النشیف نتوانند به هیچ یک از خواست های تقاضا کنندگان پاسخ دهند که در آنصورت باید گفت که نهاد سازمان ملل یک نهاد سیاسی است که در جهت منافع دولت ها گام برمیدارد و بخلاف نام آن ملل درآن جایی و صدایی ندارند.

مطالب مرتبط