دسته: ترجمه اشعار

آریا معصومی

برنده جایزه شعر بنیاد ژاله اصفهانی تنهایی ات را گردن کسی نیانداز تنهای ات را گردن کسی نیانداز ماشین ها در حرکت اند زمین کماکان می چرخد خورشید هنوز تابان است جهان از حرکت...

Taking my roots off

Taking my roots off Mother has a beautiful girl The sky my colourful shawl The mirror with all its glittering Owes me a mouthful of smile A lump in my throat  Worried of the...

آن جا تو زیر خنده میرقصی

مهتاب ساحل افغانستان برنده جایزه شعر شاعران جوان بنیاد فرهنگی ژاله اصفهانی آن جا تو زیر خنده میرقصی از پشت بغضم گوش میگیرم آن جا تو با هم خنده میرقصی من زیر اشکم دوش...

باید بروم

مژگان ساغر از هیت داوران جایزه شعر بنیاد ژاله اصفهانی باید بروم و فراموش کنم آنچه را که بیادگار گذاشتی دست بکشم. Mojgan Saghar One of the judges in the poetry prize, Jaleh Esfahani...

می‏نشینم

مژگان ساغر از هیت داوران جایزه شعر بنیاد ژاله اصفهانی مینشینم آن‏قدر به تو فکر می‏کنم که مجبور شوی،  آن‏قدر دوستت دارم که چاره‏ ای…  می‏نشینم و عاشق‏ت می‏شوم نه تو عاشق من نخواهی...

بگذار به تو فكر كنم

مژگان ساغر از داوران جایزه شعر بنیاد ژاله اصفهانی 2020-21 بگذار به تو فكر كنم به تو_ كه تمام كلمات عاشقانه در انحصار توست تمام نگاه‏ها دربند چشمانت تمام دوستت‏دارم‏ها بگذار به تو فكر...

هرگز از من نخواه

هرگز از من نخواه هيچ چيز قابل تغيير نيست  زحمت بی‏هوده‏ نكش  هرگز از من نخواه که دوستت نداشته باشم  مگر گرما را از خورشيد  باران را از ابر  یک‏رنگی را از ماه  زیبایی...

فاطمه صادقی

برنده جایزه شعر بنیاد ژاله اصفهانی ای زن ای زن اگر چه مورچه ها در گور از سینه تو شیر نمی خوردند یا بغض مرده توی گلویت را از پیکره به لانه نمی بردند...