تازه ترین شکل جنایت علیه دختران دانش آموز در جمهوری اسلامی ایران

پس از جنبش زن-زندگی-آرادی که با قتل مهسا/ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد، حکومت اسلامی ناتوان از مهار گرانی و شرایط اسفباار اقتصادی، ناتوان از مهار اعتراضات مردمی در داخل و خارج کشور، ناتوان از اداره کشور در همه ابعاد اکنون دست به جنایتی زده است که هرگز تصور آن نمی رفت: مسموم کردن کودکان دختر در دبستانها در بسیاری از شهرهای ایران. این اقدام جنایتکارانه با تقلید از جنایتی مشابه که 8 سال پیش طالبان در افغانستان در بحبوحه جنگ با حکومت آن کشور دهها دختر جوان در مدارس آنکشور به ویژه شهر هرات را با گازهای سمی روانه بیمارستان کردند در ایران امروز صورت میگیرد.

مسمومیت دختران با گازهای سمی که اکنون در مدارسی که شرح آنها در زیر خواهد آمد همان جنایت مشابه طالبان است که در پی آن بود که والدین کودکان دختر را به مدرسه نفرستند. در ایران از آذر ماه گذشته روند مسمومیت ها بر اثر گاز های سمی در تعدای از مدارس قم و بروجرد روی داد. اما مسمومیت دختران دانش آموز اکنون ابعادی وسیع یافته است و در شهرهای مختلف از ان جمله تهران دخترتن دانش آموز با حمله شیمیایی از منابع ناشناخته روانه بیمارستانها شده اند.

حملات شیمیایی با کودکان در زمانی صورت میگیرد که جکومت اسلامی در سراشیب سقوط دست بهر جنایتی خواهد زد تا نام خود را هم طراز هیتلر در تاریخ ث4بت کند.مطالب مرتبط