نویسنده: admin3

کتاب ها

کتابهای منتشر شده توسط روحی شفیعی

آیا وجدان بشریت به قهقرا میرود؟

آنچه که جلو چشمان همه ما بر صفحات تلویزیون و در نشریات و وسایل ارتباط جنعی انتشار می یابد نشان از فاجعه انسانی غیر قابل باوری در نوار غزه دارد که در آنجا کودکان...

بهاران نرم نرمک از راه میرسد

بهار و سال ۱۴۰۳ خورشیدی بر همه ملیت ها و کشورهایی که نوروز را جسن میگیرند مبارک باد. نوروز در ایران فرا میرسد با نسیم نوروزی و ترنم امید که سالهاست مردمان آن سرزمین...

روز جهانی زن در حالی فرا می رسد که فعالان زن از افغانستان و ایران برای برسمیت شناختن شرایط اپارتید جنسی در دو کشور تلاش میکنند.

در درون و بیرون ایران و افغانستان زنان فعالانه برای برسمیت شناختن اپارتید جنسیتی در دو کشور تلاش میکنند. اگر در کشوری همانند افریقای جنوابی سالها اپارتید نزادی برقرار بود و با تلاش رهبرانی...