دسته: بازنویسی خاطرات

تاریخچه هواپیمایی تجاری در ایران

سر فصل مطالب پیدایش و شکل گیری صنعت هوانوردی وهواپیمایی ورود اولین هواپیما به ایران ورود اولین هواپیمای مسافر بری به ایران تاسیس باشگاه خلبانی تاریخچه تاسیس شرکت هوایی تجاری تاسیس اولین شرکت هواپیمایی...

“باز‌خوانی کلاغ و گل سرخ” 
روایتی مردانه از زندان‌ها و زندانیان جمهوری اسلامی

“باز‌خوانی کلاغ و گل سرخ” روایتی مردانه از زندان‌ها و زندانیان جمهوری اسلامی  روحی شفیعی  • با تشکر از مهدی اصلانی که با نوشتن کلاغ و گل سرخ به من فرصت داد تا نگفته‌ها...

نگاهی به کتاب خاطرات بهمن احمدی امویی: “زندگی در زندان اوین و رجایی شهر”

نگاهی به کتاب خاطرات بهمن احمدی امویی: “زندگی در زندان اوین و رجایی شهر” خاطرات بهمن احمدی امویی از زندگی و شرایط زندان های اوین و رجایی شهر، مکان هایی که او به مدت...

یاد یاران و بنفشه ها

–یاد یاران و بنفشه ها “فراموشم مکن“ خاطرات عفت ماهباز از 2345 روز زندانی بودن  چاپ: نشر باران ، سوئد،  1387 بازخوانی خاطرات عفت ماهباز که در چندین سایت انتشار یافت   طی چند...