نویسنده: admin

.

نوشته ای از جف سبو از دانشگاه نیویورک حیوان نشر: مجله فلسفه، شماره 110،زمستان 2022 انسانها بیلیونها جاندار غیر انسان را در سال میکشندو این روند رو به افزایش است و خطری برای محیط...

Taking my roots off

Taking my roots off Mother has a beautiful girl The sky my colourful shawl The mirror with all its glittering Owes me a mouthful of smile A lump in my throat  Worried of the...

آن جا تو زیر خنده میرقصی

مهتاب ساحل افغانستان برنده جایزه شعر شاعران جوان بنیاد فرهنگی ژاله اصفهانی آن جا تو زیر خنده میرقصی از پشت بغضم گوش میگیرم آن جا تو با هم خنده میرقصی من زیر اشکم دوش...

باید بروم

مژگان ساغر از هیت داوران جایزه شعر بنیاد ژاله اصفهانی باید بروم و فراموش کنم آنچه را که بیادگار گذاشتی دست بکشم. Mojgan Saghar One of the judges in the poetry prize, Jaleh Esfahani...

می‏نشینم

مژگان ساغر از هیت داوران جایزه شعر بنیاد ژاله اصفهانی مینشینم آن‏قدر به تو فکر می‏کنم که مجبور شوی،  آن‏قدر دوستت دارم که چاره‏ ای…  می‏نشینم و عاشق‏ت می‏شوم نه تو عاشق من نخواهی...

بگذار به تو فكر كنم

مژگان ساغر از داوران جایزه شعر بنیاد ژاله اصفهانی 2020-21 بگذار به تو فكر كنم به تو_ كه تمام كلمات عاشقانه در انحصار توست تمام نگاه‏ها دربند چشمانت تمام دوستت‏دارم‏ها بگذار به تو فكر...

هرگز از من نخواه

هرگز از من نخواه هيچ چيز قابل تغيير نيست  زحمت بی‏هوده‏ نكش  هرگز از من نخواه که دوستت نداشته باشم  مگر گرما را از خورشيد  باران را از ابر  یک‏رنگی را از ماه  زیبایی...

من هستم که می اندیشم

در پاسخ به دکارت، فیلسوف فرانسوی که گفته بود: ” من می اندیشم، پس من هستم”، ژاله اصفهانی، شاعر آزاده ایرانی، زاده  شهر عشق و شاعری و زنده رود اصفهان، در شعری به همین...