کنفرانس سالانه ایکاوی در شهر کلن، المان: مشارکت سیاسی زنان

کنفرانس کلن از سری کنفرانس های سالانه ایکاوی با مدیریت روحی شفیعی و رویا کاشفی و مشارکت دکتر ژاله گوهری، دکتر صدیقه وسمقی و منصوره شجاعی موضوع مورد بحث: مشارکت سیاسی زنان که از...

پدر بزرگ مادری من، ابراهیم سعید، ملقب به پی سپار شاعر جوانی بود که نامش در کتاب تذکره شاعران کرمان آمده است.

پس سپار در جوانی از میان رفت. از او در دفتر خاطرات مادرم چند شعر کوتاه و یک قصیده طولانی بر جای مانده است.

پدر بزرگ مادری من، ابراهیم سعید ملقب به پی سپار از شاعران جوان کرمان در زمان خود بود که نامش در انتولوژی شاعران کرمان آمده است. از او یک قصیده طولانی در وصف عشق نا کام یک شاهزاده هندی به پسری از خانواده ای پایین تر و چند قطعه شعر دیگر در دفتر خاطرات مادرم بجای مانده است.

آریا معصومی

برنده جایزه شعر بنیاد ژاله اصفهانی تنهایی ات را گردن کسی نیانداز تنهای ات را گردن کسی نیانداز ماشین ها در حرکت اند زمین کماکان می چرخد خورشید هنوز تابان است جهان از حرکت...

اسماعیل خویی، شاعر آزاده ایران

بنا نداشتم که بخش اخبار این سایت شخصی را با یاد از دست رفته گان آغاز کنم. اما رفتن یکی از بزرگان شعر و ادب ایران مرا بر آن داشته که سخن آغازین بخش...

Taking my roots off

Taking my roots off Mother has a beautiful girl The sky my colourful shawl The mirror with all its glittering Owes me a mouthful of smile A lump in my throat  Worried of the...

آن جا تو زیر خنده میرقصی

مهتاب ساحل افغانستان برنده جایزه شعر شاعران جوان بنیاد فرهنگی ژاله اصفهانی آن جا تو زیر خنده میرقصی از پشت بغضم گوش میگیرم آن جا تو با هم خنده میرقصی من زیر اشکم دوش...

باید بروم

مژگان ساغر از هیت داوران جایزه شعر بنیاد ژاله اصفهانی باید بروم و فراموش کنم آنچه را که بیادگار گذاشتی دست بکشم. Mojgan Saghar One of the judges in the poetry prize, Jaleh Esfahani...

می‏نشینم

مژگان ساغر از هیت داوران جایزه شعر بنیاد ژاله اصفهانی مینشینم آن‏قدر به تو فکر می‏کنم که مجبور شوی،  آن‏قدر دوستت دارم که چاره‏ ای…  می‏نشینم و عاشق‏ت می‏شوم نه تو عاشق من نخواهی...