دسته: ایکاوی

کنفرانس سالانه ایکاوی در شهر کلن، المان: مشارکت سیاسی زنان

کنفرانس کلن از سری کنفرانس های سالانه ایکاوی با مدیریت روحی شفیعی و رویا کاشفی و مشارکت دکتر ژاله گوهری، دکتر صدیقه وسمقی و منصوره شجاعی موضوع مورد بحث: مشارکت سیاسی زنان که از...

در آستانه۴۰ ساله شدن مبارزات زنان و دختران ایران برای جامعه ای برابر و آزاد

در آستانه ۴۰ ساله شدن مبارزات زنان و دختران ایران برای جامعه ای برابر و آزاد، ما تعدادی از زنانی که در تظاهرات و اعتراضات ماه مارس پس از انقلاب شرکت داشتیم در نظر...