دسته: مجموعه مقالات

تاریخچه هواپیمایی تجاری در ایران

سر فصل مطالب پیدایش و شکل گیری صنعت هوانوردی وهواپیمایی ورود اولین هواپیما به ایران ورود اولین هواپیمای مسافر بری به ایران تاسیس باشگاه خلبانی تاریخچه تاسیس شرکت هوایی تجاری تاسیس اولین شرکت هواپیمایی...

آیا ایران امروز را میشود با ایران چند ماه پیش از انقلاب 57 مقایسه کرد؟

برای نسل ما که آن انقلاب را زیستیم و در بطن آن حضور داشتیم شباهت های بسیاری بین شرایط کنونی ایران و آن روزهای ویرانگر وجود دارد. در عین حال تفاوت های بسیار نیز...

پدر بزرگ مادری من، ابراهیم سعید، ملقب به پی سپار شاعر جوانی بود که نامش در کتاب تذکره شاعران کرمان آمده است.

پس سپار در جوانی از میان رفت. از او در دفتر خاطرات مادرم چند شعر کوتاه و یک قصیده طولانی بر جای مانده است.

من هستم که می اندیشم

در پاسخ به دکارت، فیلسوف فرانسوی که گفته بود: ” من می اندیشم، پس من هستم”، ژاله اصفهانی، شاعر آزاده ایرانی، زاده  شهر عشق و شاعری و زنده رود اصفهان، در شعری به همین...

خشونت نمایشی

محمدرفیع محمودیان شکلی از خشونت که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است خشونت نمایشی است. خشونت نمایشی در فرایند نمایش هدفمند احساسات در جهت برانگیختن تأثیری معین در دیگران اِعمال می‌شود. عرصۀ بروز و...